Værdigrundlag

  VSUs værdigrundlag danner basis for alle aktiviteter. Værdigrundlaget er til stadighed til diskussion og forandres og justeres og udfordres, når nye udfordringer dukker op. Punkterne herunder er således ikke en facitliste, men en kilde til inspiration.

  Menneskesyn:

  Alle mennesker betragtes som ligeværdige. Det gælder om at støtte den enkeltes helt særlige muligheder. Som VSU medarbejder giver det et helt særligt ansvar i forhold til kursisterne. Den enkelte kursist skal mødes, støttes og gives mulighed for at handle ud fra egne valg. Målet er at bibringe den enkelte bruger selvrespekt og kontakt med egne resurser. Således at undervisningen kan fyldes med gode oplevelser.

  Grundlag for pædagogik:

  Vi ønsker en ligeværdig og respektfuld kontakt med kursisterne. Vi ønsker ikke alene at møde kursisterne, hvor de er. Vi vil også løfte, inspirere og åbne for nye oplevelser og muligheder.

  Kursistindflydelse:

  Vi ønsker at kursisterne gennem demokratiske processer skal have en reel medindflydelse.

  Personalets indflydelse og samarbejde:

  Vi betragter det som en kvalitet at personalet har indflydelse på eget arbejde og mulighed for at inspirere hele institutionen.
  Gennem fri meningsudveksling og formelle udvalg sikres det, at den enkelte ansattes resurser bliver til gavn for hele institutionen.

  Traditioner:

  Vi betragter traditioner som en kilde til inspiration og stor glæde. Årlige fester og arrangementer bakkes op af personalet.


  Sidst opdateret af Webmaster
  31. oktober 2017